Читателите могат да ползват допълнителните възможности, осигурявани от функцията "МОЯТА БИБЛИОТЕКА", след попълване на коректни читателски номер и парола и активиране на бутон изпрати.
Когато при попълването е допусната грешка, открита преди изпращане на данните, изтриването на грешно въведените стойности става чрез бутон изчисти.
Читателски No:*
Парола:*